Reklamácie

Pri uplatnení si reklamácie u predávajúceho, ktorým je ARKO Slovakia s.r.o. Úvodné ustanovenia Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv … Čítať ďalej Reklamácie